Locatie

Sediul grădiniţei este o clădire nouă cu 4 etaje (demisol, parter, 4 etaje) situată în apropierea Campusului Universitar. Grădiniţa dispune de curte interioară  nou amenajata cu jucarii de exterior adecvate nivelului de varsta. Curtea gradinitei este inconjurata de pomi fructiferi plantati in anii anteriori chiar de copii.

În spaţiul clădirii funcţionează  Şcoala Primara "Petre Ispirescu" si gradinita . In anul scolar 2016-2017 gradinita functioneaza cu 5 grupe de gradinita. Grupele sunt dotate cu  mobilier adecvat vârstei, mijloace de învăţământ specifice, echipamente audio-video, ce oferă cadrul necesar instruirii şi educării copiilor la un înalt nivel.

Dintre numeroasele puncte forte am putea enumera:

- incadrarea cu personal didactic calificat, competent si devotat gradinitei;
- numarul redus de elevi la clasa fapt ce a facilitat procesul de cunoastere adecvata a fiecarui copil;

- 5 săli de clasă luminoase cu dormitor încorporat avand mibilier adecvat varstei copiilor

- sala de sport/ sala de spectacole

- curte spatioasa cu jucarii de exterior

- grupuri sanitare pentru copii (baieti/fete)

- sala de mese / bucatarie proprie

- cabinet medical

- cabinet logopedie/psihologie

- strategiile didactice moderne aplicate;

- dotarea unitatii cu sistem de supraveghere video.

- baza materiala moderna

Echipa (Click pe nume pentru a vedea detaliat)

 • MUHSCINĂ ALINA LOREDANA

  Reprezentant legal al Scolii Primare Petre Ispirescu

  Personal Didactic:

  BURLACU ANA MARIA

  Prof. învățământ preșcolar, Grad didactic I, 17 ani vechime în învățământ, 14 ani vechime în unitate
  Studii:

  2008-2011 – Universitatea Spiru Haret București, Facultatea de Management Financiar contabil, Specializarea Management

  1999-2002 – Colegiul Universitar de Institutori Ovidius, Specializarea Institutori - Limba Engleza

  1993-1997 – Colegiul Pedagogic "C-tin Brătescu", Constanța,Specializarea Învățători – Educatori

  Cursuri de formare/ perfecționare (2014 - 2016):

  Martie 2016 – Certificat de participare la sesiunea de instruire "Alimentație sănătoasă și activitate fizică în rândul copiilor în școală și comunitate"

  Februarie 2016 - „Puericultură-Particularităţi de Creştere şi Dezvoltare a Copilului în Educaţia Timpurie";

  Mai 2015 – Coordonarea manifestărilor științifice în cadrul Simpozionului județean cu participare națională "Învățământul particular între trecut și prezent"

  Noiembrie 2014- „Metoda proiectului la vârste timpurii"

  Mai 2014 – Participare la Simpozionul Național "Educația pentru schimbare de la necesitatea socială la realitatea educațională"

  COLCEAG PAULINA

  Prof. înv. preșcolar, Grad didactic II, 8 ani vechime în învățământ, 4 ani vechime în unitate
  Studii:
   

  2009-2012 - Universitatea „OVIDIUS" - Facultatea de Litere, Specializarea Română-Engleză

  2004-2008 - Colegiul Tehnic ,,Stefan Bănulescu", Călărași, Profil Pedagogic

  Cursuri de formare / perfecționare (2014 - 2016):

  Februarie 2016 - „Puericultură-Particularităţi de Creştere şi Dezvoltare a Copilului în Educaţia Timpurie"

  Decembrie 2015- Certificat de participare la cursul "Abordarea integrată a activităților în grădiniță", Formator Beatrice Stoian

  Decembrie 2014- Certificat de participare la cursul ,,Educația out-door" , Formator Ana-Maria Burada

  Noiembrie 2014 - Certificat de participare la cursul ,,Google- Junior Achivement"

  FĂCĂLĂU ELENA

  Prof. înv. preșcolar, Grad didactic: definitivat, 4 ani vechime în învățământ, 10 ani vechime în muncă

  Studii:

  2009-2012  - Universitatea „Ovidius"-Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, Constanta - Specializarea: Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

  1982-1987 - Liceul de Ştiinţe ale Naturii "Mihai Eminescu", Constanţa

  Cursuri de formare/ perfecționare (2014 - 2016):

  Februarie 2016 - „Puericultură - Particularităţi de Creştere şi Dezvoltare a Copilului în Educaţia Timpurie"

  Decembrie 2015 - Participare la Simpozionul Naţional cu tema : "Abordarea Integrată a Conţinuturilor - de la teorie la practică", Bârlad

  Mai 2015- „Succesul didactic în contextul examenelor de titularizare şi de obţinere a gradelor didactice"

  Aprilie 2014 - „Curcubeul schimbării"

  Noiembrie 2014 - „Metoda proiectului la vârste timpurii"

  Decembrie 2014 – „Teoria şi metodologia proiectării activităţii didactice"


  ICHIM FELICIA

  Prof. înv. preșcolar, Grad Didactic II, 11 ani vechime în învățământ, 5 ani vechime în unitate
  Studii:
   
  2004 - 2008 - Universitatea „Ovidius" Constanța, Facultatea de Istorie și Științe Politice, Specializarea: Științe Politice

  1998 - 2003 - Colegiul Național Pedagogic "Constantin Bratescu", Constanța, Specializarea: ȋnvǎțǎtori - educatori

  Cursuri de formare/ perfecționare (2014 - 2016):

  Decembrie 2015 - Certificat de participare la cursul „Abordarea integratǎ a activitǎților ȋn grǎdinițǎ", Formator: Beatrice Stoian

  Februarie 2015 - Certificat de participare la cursul „Educație mental-emoționalǎ ȋn grupul școlar", Formatori: Doina Mihalașcu, Mihaela Roșulescu, Daniela Laura Gunesch

   

  MAER ROXANA

  Profesor înv. preşcolar, grad didactic II, 13 ani vechime în învățământ, 6 ani vechime în unitate

  Studii:

  2000-2004 Universitatea „OVIDIUS", Facultatea de Litere, Specializarea Română-Engleză

  1994-1998 - Colegiul Pedagogic, „Gheorghe Lazăr", Cluj-Napoca

  Cursuri de formare/ perfecționare (2014 - 2016):

  Martie - Septembrie 2016 participare curs „All About Parenting" modulele 1-7,  Formator Urania Cremene

  Martie 2016- Participare la worksopul "All About Cooperation and Discipline", Formator Urania Cremene

  Decembrie 2015- Certificat de participare la cursul "Abordarea integrată a activităților în grădiniță", Formator Beatrice Stoian

  Mai 2015- CLIL (Content and Language Integrated Learning), Prezentare Macmillan, Formator Fiona Mauchline

  August 2014 – Promovarea examenului pentru obținerea gradului didactic II

   

  MARCU ANDREEA

  Prof. înv. preșcolar, grad didactic: debutant, 3 ani vechime în învățământ, 8 ani vechime în unitate

  Studii:

  2003 - 2007 - Universitatea OVIDIUS - Facultatea de Psihologie și Știintele Educației, Constanța, Specializarea Psihopedagogie Specială

  1999 - 2003 - Liceul Pedagogic - "Ștefan Bănulescu", Călărași

  Cursuri de formare / perfecționare (2014 - 2016):

  Iulie 2009 - Curs formare  MIND LAB - Formator Ioana Stamatiade

  PREDA SPERANȚA LĂCRĂMIOARA

  Prof. înv. preșcolar, grad didactic I, 15 ani vechime în învățământ, nou venită în unitate

  Studii:

  2007-2009 - Universitatea "Spiru Haret", București- Facultatea de Limba și Literatura Romană, Specializarea: Română - Engleză

  2007-2009 - Departamentul pentru Pregatirea Personalului Didactic

  1996-2001 - Liceul Pedagogic Tulcea, Specializarea: Învățători - Educatori

  Cursuri de formare/ perfecționare (2014- 2016):

  Mai - Iunie 2016 - Certificat de absolvire- Programul de formare continua „Utilizarea avansata a instrumentelor TIC", Formator: Ivan Alexandra Mara, informatician

  Aprilie-Mai 2016 - Certificat de absolvire- Programul de formare „Managementul conflictelor din mediul şcolar - nivel II" , Formator: Prof. Cătălina-Aurelia  Ilie, consilier școlar C.J.R.A.E.

  Martie 2016 – Certificat de participare la sesiunea de instruire "Alimentație sănătoasă și activitate fizică în rândul copiilor în școală și comunitate"

  Aprilie 2016 - Participare la Simpozionul Internațional „Sa știi mai multe!", Proiect Educational Internațional „Cu Europa la Joaca"

  Septembrie 2015 - Certificat de absolvire - Program de formare continuă „Abilitatea curriculara a cadrelor didactice din învățământul primar pentru CLASA PREGĂTITOARE"

  Iunie - Iulie 2015- Certificat de absolvire - Curs de pregătire în metodologia aplicării alternativei educaționale Step by Step, CLASA PREGĂTITOARE

  Martie - Iulie 2015- Certificat- „Matematica digitala. Curriculum optional și resurse aducationale pentru clasa a III-a"

  Ianuarie 2015- Adeverinta de participare- „Ghidul de utilizare în siguranța a Internetului", Proiectul „Safer Internet Plus", finantat de Comisia Europeana, Formator „Sigur.info"-Prof. Dr. Monica Buhai

  Iulie 2014- Certificat de absolvire - Curs de pregătire în metodologia aplicarii alternativei educationale Step by Step, clasa I.

  2014- Certificat de absolvire- „Didactica matematicii și explorării mediului pentru clasa I-actualizarea competentelor profesionale pentru cadrele didactice din invatamantul primar".

   

  STĂNIA MIHAELA

  Prof. înv. preșcolar, grad didactic: definitivat, 5 ani vechime în învățământ, 11 ani vechime în unitate

  Studii:

  2007–2010 - Universitatea „Ovidius"-Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, Constanța - Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

  1994 – 1998 - Liceul Teoretic "Mihai Eminescu", Constanța

  Cursuri de formare/ perfecționare (2014 - 2016):

  Decembrie 2014 - Certificat de participare la cursul ,,Educația out-door"

  Mai 2014 – participare la Simpozionul Național "Educația pentru schimbare de la necesitatea socială la realitatea educațională"

  TOBOL MARIANA

  Educatoare, grad didactic: debutant

  Studii:

  2014 - prezent - Universitatea „Ovidius" - Facultatea de Psihologie şi Știinţele Educaţiei, Constanța - Specializarea: Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

  2010 - 2014 - Liceul teoretic ,,Carol I", Fetești, profil: Știinte Sociale

  TURLACU LAURA DANIELA

  Prof. înv. preșcolar, grad didactic II, 11 ani vechime în învățământ, 6 ani vechime în unitate
  Studii:

  2006 – 2008 – Masterat Managementul Resurselor Umane, București

  2006 – 2008 – Masterat Psihoterapii Cognitiv – Comportamentale, București

  2002 – 2006 – Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității "Ovidius", Constanța

  1997 – 2002 – Colegiul Pedagogic "C-tin Brătescu", Constanța, Specializarea Învățători – Educatori

  Cursuri formare/ perfecționare (2014 - 2016):

  Iunie 2016 – Participare la workshop-ul „Îmbrățișează-mă și acceptă-mă!" – Strategii de formare și creștere a stimei de sine la copii, în familie și la școală, Formator: Prof. Dr. Doinița Bentu

  Iunie 2016 – Participare la workshop-ul „Aspecte ale tulburărilor de dezvoltare la copilul normal și cu dizabilități", formator: Prof. Dr. Doru Vlad Popovici și Prof. Dr. Viorel Agheană

  Iunie 2016 – Participare la workshop-ul „Hipnoterapia cognitiv-comportamentală în tulburările emoționale", formator. Prof. Dr. Irina Holdevici

  Iunie 2016 – Participare la Conferința Internațională: „De la cunoaștere la intervenție în Psihologie", Venus 2016

  Iunie 2015 – Participare la workshop-ul -"Tulburări psihosomatice în perioada perinatală. Tulburări psihosomatice la adulți" – formator Prof. Univ. Dr. Margareta Dincă

  Iunie 2015 – Participare la workshop-ul -„Puterea de vindecare a prezenței necondiționate în relația terapeutică" – formator Bernadette Blin

  August 2014 – Promovarea examenului pentru obținerea gradului didactic II

  2014 – Participare la workshop-ul –"Intervenții psihologice în trauma familială" – aformator Caterina Farkash Vidder

  2014 – Participare la workshop-ul „Depedența de alcool și droguri – intervenții terapeutice" – Formator Tim Chiswell

   

 • Coordonatori Cercuri
  PORCESCU LUDMILA
  Coordonator Cerc de Muzică şi Cerc de Pian
  TIRON CORINA
  Coordonator Cerc Dans sportiv/Aerobic
  NICOLA MANUELA , DRUNCEA PAULINA
  Coordonatori Cerc de Pictură 
  STAN CRISTINA ELENA   FACALAU ELENA
  Coordonator Cerc Ştiinţă distractivă
  ARAU CORINA, BURLACU ANA MARIA
  Coordonatori Cerc Mind Lab

Grupe

Grupa mică

Grupa Ciupercuțelor - 3-4 ANI (16 Copii)

Cadre didactice:

Marcu Andreea

Stănia Mihaela

Grupa mijlocie

Grupa Albinuțelor -  4 - 5 ani ( 18 copii)

Cadre didactice:

Colceag Paulina

Tobol Mariana

Grupa mare

Grupa Mare A - Steluțe - 5 - 6 ani ( 18 copii)

Cadre didactice:

Făcălău Elena

Turlacu Laura 

Grupa Mare B - Iepurasi - 5-6 ani (15 copii)

Cadre didactice:

Burlacu Ana Maria

Maer Roxana

Grupa Mare C - Fluturași - 5-6 ani (15 copii)

Cadre didactice:

Ichim Felicia

Preda Speranța

     


Tarife

Meniu

Alimentaţie sănătoasă pentru copii veseli şi sănătoşi.

Ca parte integrantă a programului nostru complet, servirea mesei are un rol foarte important, meniul copiilor fiind elaborat şi ales în funcţie de vârsta şi nevoile acestora.

Cantina proprie

Mâncarea este gătită zilnic în bucătăria proprie.
Acordăm o mare importanţă încurajării unei alimentaţii echilibrate, bazată pe cât mai multe alimente proaspete şi sănătoase, în special legume şi fructe.

Gustarea de fructe este o gustare mobilă, concepută pentru a nu deranja programul educativ sau recreativ al copiilor. Meniul este stabilit ţinând cont de normele în vigoare impuse de Direcţia Sanitară, de preferinţele copiilor şi de recomandările medicului pediatru.

Noi încurajăm copiii să folosească tacâmurile în mod corect şi să mănânce singuri. Acestea sunt deprinderi importante, pe care copiii trebuie să le exerseze zilnic. Astfel, copiii învăţa să se descurce singuri, să fie independenţi şi curajoşi, încă de la cele mai mici vârste.