Despre Grădiniță

Scopul nostru este de a asigura dezvoltarea liberă și armonioasă a personalității copilului, în funcție de ritmul și trebuințele sale și sprijinirea copilului în achiziționarea de cunoștințe, deprinderi și aptitudini necesare acestuia pe tot parcursul vieții. Pentru asigurarea unui mediu echilibrat emoțional la toate grupele și clasele din unitate se vor organiza activități de dezvoltare personală, de asemenea toate cadrele didactice vor aplica în demersul didactic strategii de învățare motivantă, de încurajare a încrederii în forțele proprii.

Urmărim lărgirea orizontului informațional, modelarea caracterelor, dezvoltarea spiritului de echipă. Transmiterea valorilor unității se realizează printr-o bună colaborare profesor-elev-părinte, copiii învățând din exemplul adulților care îi înconjoară.

Studiul limbilor străine, utilizarea calculatorului contribuie la adaptarea la nevoile societății ce se află într-un proces de continuă schimbare.

Afirmarea la nivelul comunității se va face prin dezvoltarea de proiecte și parteneriate cu diverse instituții dornice de implicare în actul educativ. 

Image
MUHSCINA ALINA LOREDANA

FONDATOR

Image
BALAN MIHAELA

Director, Profesor Învățământ Primar

Image
MOISE ANA MARIA

Profesor Învățământ Preșcolar, Director Adjunct

Echipa noastra este dedicata profesiei pe care o desfasoara in unitatea noastra de invatamant

Aveti intrebari?

Intrati in contact cu noi cu un simplu click!

Autentificare cu Email